سیستم پشتیبانی کامل پشتیبانی

- Sep 08, 2017-

به عنوان تولید کننده قابل اعتماد از بازی تخته، ما ارائه خدمات کامل سیستم پشتیبانی. به طور خاص، آن را می توان به نقل قول، طراحی، تولید انبوه و حمل و نقل تقسیم می شود.

 • نقل قول

  پس از دریافت ایمیل، ما در اسرع وقت با قیمت تخمین زده می شود.

 • طرح

  ما با تیم آمریکایی برای طراحی هیئت مدیره با توجه به ترجیح شما کار خواهیم کرد. سپس، برای جمع آوری بازخورد شما، یک مدرک برای شما ارسال می شود. پس از آن، ما بر اساس ایده شما تنظیم و طراحی طرح را تعدیل خواهیم کرد.

 • تولید انبوه

  ما محصولات شما را در حداقل زمان تولید آماده می کنیم.

 • حمل دریایی

  محصولات شما بسته بندی شده و بعد از آزمایش های کیفیت عرضه می شود.


ما امیدواریم که از طریق همکاری ما یک تجربه خرید لذت بخش داشته باشید.

یک جفت:توان تولیدی قوی بعدی:کنترل کیفی کیفیت بازی تخته