کارت بزرگسالان سفارشی بازی کارت بازی کارت

- Aug 06, 2017-

مشخصات :


نوع: پوکر

سن: بزرگسالان

برنامه: خانه، اتاق شطرنج و کارت

زمان:> 2H

شرایط: جدید

رنگ: رنگ کامل

طراحی سفارشی: بله

منبع: چین

نوع هیئت مدیره: کارت بازی

ماده: مقاله

عضو: 4-10

حالت تدریس: دستورالعمل

نام تجاری: OEM

کارت تعداد / مجموعه: به عنوان مورد نیاز شما

پوشش سطح: پوشش Aq

گزینه های بسته بندی: تقاضای مشتری

جنس: هر دو جنس

علامت تجاری: OEM

یک جفت:سرویس سفارشی بازی تخته بعدی:بازی مستقل سنگسار کارت های مستقل