کارت های سفارشی پر رنگ چاپ شده

- Aug 18, 2017-

مشخصات:


نوع: پوکر

سن: بزرگسالان

برنامه: خانه، اتاق شطرنج و کارت، بازی

زمان: <>

شرایط: جدید

چاپ: طراحی خود و لوگو شرکت

منبع: چین.

نوع هیئت مدیره: بازی کارت بازی

ماده: مقاله

عضو: 4-10

حالت تدریس: دستورالعمل

رنگ: رنگ کامل

علامت تجاری: CUSTOM

مشخصات: اروپا و امریکا در دسترس هستند

یک جفت:چاپ رنگ کامل سفارشی کارت بازی بعدی:بازی تخته سفارشی / اسباب بازی کودکان