بازی لاکپشت لاکپشت جدید

- Jul 26, 2017-

مشخصات:


نوع: پوکر

سن: بزرگسالان

برنامه: خانه، اتاق شطرنج و کارت

زمان:> 2H

نوع تخته: شطرنج

ماده: مقاله

عضو:> 10

حالت تدریس: دستورالعمل

شرایط: جدید

یک جفت:کارت بازی های سفارشی با کیفیت بالا کارتهای بازی برای بزرگسالان بعدی:کارت گرافیک NFC 13.56MHz سفارشی با Matte Finished