افزایش فروش بازی های جدول بالا

- Sep 13, 2017-

با توسعه اینترنت، مردم بیشتر و مورو توسط صفحه کامپیوتر جذب می شوند. با این حال، این پدیده به تدریج تغییر یافته است. براساس تحقیقات اخیر، در حدود 20٪ افزایش سالیانه فروش بازی های جدولی، از جمله بازی های کارت و تاس، بازی های جنگی و عناوین نقش بازی می کنند. این افزایش ممکن است به افزایش نیاز به "زمان خانواده" منجر شود. ما امیدواریم که هیئت مدیره با کیفیت بالا بتواند شما و اعضای خانواده خود را با هم خوشحال کند.

Family-playing-board-game.jpg

یک جفت:بازی کارت هوشمند بعدی:توان تولیدی قوی