مجموعه ای از شطرنج پلاستیکی چوب

- Oct 27, 2017-

مشخصات:


نوع: بازی شطرنج

سن: کودک

برنامه: خانه، اتاق شطرنج و کارت، مدرسه

زمان: 0.5-2H

رنگ: رنگ چوبی

بسته حمل و نقل: جعبه رنگ

منبع: چین

نوع تخته: شطرنج

ماده: پلاستیک

عضو: <>

حالت تدریس: دستورالعمل

شرایط: جدید

مشخصات: 23.5X23.5X2CM

یک جفت:سفارشی کردن بازی کارت بازی بازی تخته بعدی:ارزان شخصی شخصی سفارشی پارچه پلی استر بازیافت دستبند